• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

SỨ MỆNH

CÔNG TY TNHH SX DECAL VĨNH AN – LONG AN

SỨ MỆNH

SỨ MỆNH


• Đối với khách hàng: Luôn khám phá và thỏa mãn nhu cầu khách hàng với mức độ hài lòng, luôn tìm kiếm những giải pháp hiệu quả nhất về chất lương, tài chính cho khách hàng.
• Đối với ngành quảng cáo: Sự có mặt của thương hiệu Decal Vĩnh An, mang đến giá trị thật sự góp phần phát triển, tạo sự thịnh vượng cho ngành quảng cáo
• Đối với nhân viên: Luồng truyền thông hai chiều giữa nhân viên và thương hiệu để mọi người thấu hiểu “chúng ta đứng dưới lá cờ thương hiệu Decal Vĩnh An” khi ra quyết định hay hành động, không gây bất kỳ ảnh hưởng xấu tới hình ảnh thương hiệu trong tâm tưởng khách hàng và cộng đồng mà thương hiệu đang tồn tại. Ngược lại thương hiệu cam kết đem lại một môi trường làm việc bền vững và lý tưởng cho nhân viên. Cam kết tạo ra môi trường làm việc đề cao giá trị chia sẻ, hợp tác toàn diện, được chỉ dẫn bởi những giá trị cốt lõi của công ty.
• Đối với thương hiệu: Cam kết tạo ra nền tảng cho sự phát triển bền vững của thương hiệu, tạo thuận lợi cho nhiều thương hiệu mới xuất hiện để phục vụ khách hàng. Bảo đảm những giá trị được bảo vệ và thực hiện xuyên suốt qua các thương hiệu.
• Đối với công ty: Phải có trách nhiệm bảo đảm khả năng tồn tại, phát triển bền vững và lợi nhuận cho công ty.
• Đối với đối thủ canh tranh: Luôn fair-play trong cạnh tranh, lấy sự đổi mới sáng tạo làm niềm cảm hứng để tạo lợi thế cạnh tranh.